Преди да изпратите рекламация:

 1. Моля, прочетете Общите условия на Herlitzbg.com и се запознайте с правата и задълженията на двете страни по договора за покупко-продажба от електронен магазин Herlitzbg.com.
 2. Запознайте се конкретно с условията за Връщане и гаранционно обслужване.
 3. Уверете се, че експлоатирате продукта съгласно ръководството, респ. упътването за работа с него.

За да бъдем максимално експедитивни, полезни и точни, моля, попълнете формата за рекламация коректно.

  Използван ли е продукта*:

  Данни потребител

  Информация за продукт

  Опишете в какво точно се състои проблемът и се уверете, че експлоатирате продукта правилно!