Защо е важно един сайт да има SSL сертификат?

Какво е SSL сертификат?

SSL сертификатът (Secure Sockets Layer) - това е технология, която криптира и подсигурява връзката между клиент(браузърът, на който се отваря сайтът) и сървър(сървърът където физически е разположен сайтът).

Защо е важно да имате SSL сертификат?

  • защита на връзката между клиент и сървър
  • повишава доверието на потребителите към конкретния сайт(спират да излизат предупредителни съобщения в някои браузъри че сайтът не е защитен, Google Chrome например)
  • сайтовете със SSL сертификат се класират по-добре в Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *