Защо е важно един сайт да има SSL сертификат?

Какво е SSL сертификат?

SSL сертификатът (Secure Sockets Layer) е технология, която криптира и подсигурява връзката между клиент (браузърът, на който се отваря сайтът) и сървър (сървърът, на който физически е разположен сайтът).

Защо е важно да имате SSL сертификат?

  • осигурява защитена връзка между клиент и сървър
  • повишава доверието на потребителите към конкретния сайт (не се появяват съобщения в някои браузъри като Google Chrome, предупреждаващи, че сайтът не е защитен)
  • сайтовете с SSL сертификат се класират по-добре в Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *