Защо е необходимо добавянето на GDPR модул към уебсайта?

Защо е важно инсталирането и настройката на GDPR модул към сайта?

General Data Protection Regulation e eвропейски регламент за защита на личните данни, който е задължителен за всички държави членки от 25 май 2018 г.

В началото на 2019 г. беше гласувано и изменение в закона за личните данни, за да се хармонизира нашето законодателство с Европейския регламент.

Какво са лични данни?

Според дефиницията на регламента - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Физическото лице може да бъде идентифицирано по име, и-мейл, телефон, снимка, идентификационен номер, информация за местонахождение, IP адрес, онлайн идентификатор и други. Дефиницията на лични данни е доста широка и пряко засяга всички фирми и организации, съхраняващи списъци с клиенти, данни за контакт, данни за поръчки, автобиографии, информация за потребителско поведение и други, на електронен или хартиен носител, без значение дали информацията е събирана ръчно или автоматично.

Какво има в модула за GDPR, за да отговаря сайта на изискванията за съвместимост съгласно регламента?

  • добавяне на потребителско съгласие за използване на лични данни - съгласие за бисквитки, съгласие с чекбокс за всички форми за регистрация, контакт и обратна връзка
  • добавяне на страница с Декларация за поверителност, където са описани всички правила и изисквания на GDPR, правата на потребителите, както и описани всички лични данни, събирани в сайта (включително услуги на Google и интергация със Социални мрежи)
  • повишаване на сигурността на сайта - ъпдейт на софтуерната система (ако е възможно, ако не е възможно, трябва да се помисли за нов сайт), добавяне на SSL, инсталиране на инструменти за сигурност; мониторинг за пробиви (Според регламента GDPR трябва да се докладва до 72 часа при хак или вирусна атака, които могат да застрашат лични данни на потребителите, както и да се уведомят самите потребители за изтичане на информация)
  • при сайтовете за електронна търговия се правят и допълнителни функционалностти, свързани със събиране на лични данни в процеса на пазаруване на потребителя в сайта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *