Оптимизиране на конверсиите в сайта

Примери за конверсии

 • посещения на сайта – запитвания
 • посещения на сайта – поръчки
 • среден престой на сайта
 • разгледани страници от един посетител
 • разходи за реклама в Google adwords спрямо приходите от продажби конкретно от тази реклама (при електронните магазини)
 • започнат процес на пазаруване и изоставена количка (при електронните магазини)
 • общо разгледано съдържание към конкретно съдържание

Какви са ползите от оптизизирането на конверсиите?

 • Откриват се ясно слабостите на един сайт и какво пречи на посетителите да достигнат до исканите от нас цели, например – повече продажби или разглеждане на конкретно съдържание в сайта
 • Дава се адекватна обратна връзка към всички страни, които се занимават с рекламирането на сайта. Това води до подобрение в управлението на рекламните кампании в интернет.
 • Дава се обратна връзка по отношение на навигацията и структурата на сайта
 • Увеличават се приходите от еденица посещение в сайта
 • Собственикът на сайта придобивя ясна картина какво се случва на всички нива – от структурата и съдържанието на самия сайт до това кой рекламен канал е ефективен и кои продукти или услуги имат смисъл да се продават.

Цени

Разгледайте нашите планове

https://rstheme.com/products/wordpress/topkie/wp-content/uploads/2021/03/web-management.png

Основен800 лв. без ДДС на месец (при 6-месечен договор)Минимален период за работа – 6 месеца. Оптимален период – 12 месеца

 • Подходящ е за сайтове с малък трафик – до 200 уникални посещения на ден

 • Активно използване на Google analytics и GTM(Google tag manager) на ключови места в сайта, за събиране необходимата информация

 • Извличане на събраните данни и допълнителна аналитична обработка

 • Сплит тестове

 • Използване на други инструменти, с които проследяваме пътя на потребителя в сайта

 • Препоръки на базата на събраната информация за преработки по сайта – най-вече навигация и ползваемост – десктоп и мобилна версия

 • Следене за изпълнението на препоръките

 • Препоръки към хората, които правят кампанията в Google adwords(ако има такава) и към хората които правят SEO на сайта(ако има такива)- конверсиите зависят и от правилно избрания таргет на посетители на сайта

 • Отчети за изпълнената работа и постигнатите резултати на всеки 3 месеца

https://rstheme.com/products/wordpress/topkie/wp-content/uploads/2021/03/project.png

Разширен1200 лв. без ДДС на месец (при 6-месечен договор)Минимален период за работа – 6 месеца. Оптимален период – 12 месеца

 • Подходящ е за сайтове с трафик над 200 уникални посещения на ден.

 • Активно използване на Google analytics и GTM(Google tag manager) на ключови места в сайта, за събиране необходимата информация

 • Извличане на събраните данни и допълнителна аналитична обработка

 • Сплит тестове

 • Използване на други инструменти, с които проследяваме пътя на потребителя в сайта

 • Препоръки на базата на събраната информация за преработки по сайта – най-вече навигация и ползваемост – десктоп и мобилна версия

 • Следене за изпълнението на препоръките

 • Препоръки към хората, които правят кампанията в Google adwords(ако има такава) и към хората които правят SEO на сайта(ако има такива)- конверсиите зависят и от правилно избрания таргет на посетители на сайта

 • Отчети за изпълнената работа и постигнатите резултати на всеки 3 месеца

Къстъм

Подходящ е за големи сайтове – над 2000 уникални посещения на ден.
Цена – след прървоначален преглед на акаунта на Google analytycs и съгласуване на целите при настройката с клиента.