Поддръжката на сайт на WordPress е препоръчително да се прави периодично. Това се налага поради честите обновявания на версиите на WordPress и версиите на използваните в сайтовете плъгини. Актуалната версия дава висока гаранция от гледна точна на сигурността на сайта, по-добра скорост на зареждане и правилно функциониране. Поддръжката се предлага при новоизградени сайтове на най-новите версии на WordPress и при стари сайтове, които предварително са одитирани и обновени.

Предлагаме два основни пакета за поддръжка:

 • Включва
  Мониторинг на скоростта на зареждане на сайта
  Следене за уязвимост и пропуски в сигурността
  Актуализации на WordPress и съпътстващите плъгини
  Включено време за съпорт
  ( добавяне, редактиране и изтриване на съдържание в сайта )
  Преференциални цени за работа на технически спациалисти – програмисти, дизайнери, редактори, SEO специалисти *
  Доклад за извършената през годината работа и препоръки за промяна на сайта, за да отговаря на най-съвременните тенденции в своята област
  Цени
 • Основен пакет

  6 часа
  (3 часа за програмист)

  220 лв. без ДДС за 12 месеца
  246 лв. с ДДС

 • Разширен пакет

  12 часа
  (6 часа за програмист)

  380 лв. без ДДС за 12 месеца
  456 лв. с ДДС* Цена за допълнителни часове на технически сътрудници при сключен договор за поддръжка


 • Вид специалист
  Съпорт, редактор
  Програмист
  Дизайнер
  SEO специалист
 • Без договор за поддръжка

  25 лв.
  50 лв.
  40 лв.
  40 лв.
 • С договор за поддръжка

  20 лв.
  40 лв.
  35 лв.
  35 лв.