Много от собствениците на уебсайтове се стремят да увеличат посещенията на сайта. В тази насока се полагат различни усилия – SEO, Google adwords, Facebook реклама. Разбира се един сайт няма как да постигне целите си (повече продажби, запитвания, регистрации) без значителен брой посещения. От бизнес гледна точка обаче е много по-изгодно да се наблегне най-вече на оптимизиране на конверсиите в сайта.

Ето един пример свързан с електронен магазин:

Текущо състояние

Да допуснем че имате електронен магазин със следните параметри:

 • Среден брой уникални посещения на месец от органичен трафик – 10000
 • Конверсия от посещение към поръчка – 0.25%
 • Това са 25 продажби на месец
 • Средна стойност на поръчката – 200 лв.
 • Средна печалба на поръчка – 50 лв.

Забележка: под печалба тук включваме само конкретната печалба от продажбата на едно изделие:

 • Печалба=продажна цена – цена на придобиване – цена за опаковка и доставка
 • Постоянните разходи на фирмата не са включвени в тази калкулация
 • Обща стойност на продажбите за месеца – 5000 лв.
 • Общата стойност на печалбата – 1250 лв.
 • Печалба на единица трафик 12.5 ст.
 • Всички стойности описани в примера са в лева без ДДС

Цел – искаме да увеличим продажбите с още 2500 лв. на месец

Първи подход

Увеличава трафика към сайта с 50%. За целта отделяме бюджет от 1500 лв. на месец за реклама в Google adwords. При средна цена от 30 ст. за клик това са 5000 посещения на месец. Забележка – тук не са включени разходи по първоначалната настройка на кампанията и месечните разходи по управлението на кампанията.

Ако запазим същата конверсия както в началото и предположим че новят трафик конвертира по същия начин, ще получим допълнителен оборот от 2500 лв. и печалба от 625 лв.

Този допълнителен трафик всъщност ще ни донесе месечна загуба от 875 лв. след като се приспаднат разходите за реклама в Google adwords.

Може ясно да се види че за да е на 0 дадената кампания, трябва цената на единица допълнително посещения към сайта да бъде:

1250лв./10000 посещения(клика) = 12.5 ст. на клик

Тук едно от решенията е да се върви в посока на оптимизиране на кампанията в Google adwords за да се стигне до тази стойност.

Често пъти такава оптимизация е невъзможна – когато се привличат посещения при по-ниска цена на клик, конверсиите се влошават, защото се привличат посетители, които не са точната аудитория на сайта.

Втори подход

Подобряваме конверсиите от посещение към продажба

Тук решаваме да отделим първоначално повече време (период от 6 месеца) но целта ни е в края на периода да постигнем значително подобряване на конверсиите.

Цел – подобряване на конверсиите с 50% в края на шестия месц до 0.375%

Тогава при първоначалния трафик от 10000 посещения на месец, продажбите ще са на стойност 7500 лв. и печалбата 1875 лв.

Това означава че от първоначалният трафик на сайта ще има с 625 лв. повече печалба.

Разходите за кампанията оптимизирането на конверсиите ще е:

 • 6 месечни такси за работата по процеса на оптимизирането на конверсиите – 2100 лв.

Това означава че след приключването на работа по CRO за 4 месеца при същия трафик инвестицията за оптимизиране на конверсиите ще се възвърне.

Освен това печалбата на единица трафик се увеличава до 18.75 ст.

Изводи от резултатите при двата варианта:

 • при първия вариант допълнителния разход от 1500 лв. на месец са свързани с 875 лв. месечна загуба
 • при втория вариант инвестицията която се прави за период от шест месеца на стойност 2100 лв. се възвръща за период от 4 месеца и после ще носи по 625 лв. месечна печалба.

Подчертаваме че при първия вариант се касае за разход, защото когато се спре капанията в Google adwords, спира и допълнителния трафик към сайта. При втория вариант се касае за инвестиция, защото веднъж направена оптимизацията на конверсията, тя остава и за бъдещи периоди и води до по-големи продажби чрез сайта.

Ако кампанията се продължи и след 6 месеца стойността на конверсията се подобри до 0.5%

Това означава че продажбите ще се увеличат на 10000 лв. месечно

Печалбата ще се увеличи на 2500 лв. месечно

Печалбата на единица трафик вече ще е 25 ст.

Това означава че на този етап ще може да почнете да включвате и други рекламни канали и те вече ще са рентабилни. Например ако решите да включите трафика от Google adwords, за който направихме калкулациите в т.1, вече ще бъдете на печалба от него.

Допълнение

Оптимизирането на конверсиите не само подобрява печалбата на единица трафик, то също така косвено увеличава самия трафик към сайта и увеличава лоялността на потребителите на сайта (което води до повече продажби на един потребител във времето).

Как точно увеличава трафика към сайта?

Конверсиите не се увеличават просто така. Те се подобряват когато добавяте нещо ценно за посетителите на сайта и създавате стойност за тях (навигация, бързодействие, ползваемост на сайта, адекватни процеси при пазаруване…) Кагато са доволни от сайта посетителите ще споделят повече за Вашия сайт на техни познати и ще има повече социални сигнали за Вас. Това ще доведе косвено до увеличен трафик.

Оптимизирането на конверсиите има по дълготраен ефект от други активности свързани с увеличаване на трафика към сайта.

Може да направите следния експеримент, ако правите активна оптимизация на сайта си (SEO) и спрете всички активности свързани с тази оптимизация, може да проследите след 6 месеца с колко процента ще е паднал органичния трафик към сайта и с колко процента ще са паднали конверсиите. Конверсиите винаги са с по-трайна тенденция на запазване във времето.

Цената на платената реклама в Google adwords и Facebook непрекъснато се увеличава във времето. Може да сравните цените на клик за вашата ниша за период от 5 години(ако имате такава статистика) В някои области увеличението не е в проценти, а в пъти. Това означава че дългосрочно платеният трафик ще става все по-скъп и дори сега да е рентабилен, след определено време това няма да е така ако не се действа в посока CRO.