Промоции

Бизнес уебсайт с продуктов каталог

Представяме ви текущата ни промоция подходяща за изработване на фирмени сайтове за малки и средни фирми. Промоцията важи до 30-ти юни 2021 г.

Текуща промоция за изработка на фирмен уебсайт

Първоначална цена: 1680 лв. с ДДС

Базова оптимизация за търсене в Google: 240 лв. с ДДС

Обща цена: 1920 лв. с ДДС

Отстъпка: 300 лв. с ДДС

Цена след отстъпка: 1620 лв. с ДДС (1350 лв. без ДДС)

Изработката на уебсайта включва:

 • Избор на дизайн от WordPress тема по предварително предоставени от вас критерии
 • Оформяне на структурата на сайта – заглавна страница, категории, цветова гама
 • Една езикова версия
 • Оформяне на страница – контакти
 • Възможни типове страници – текстови страници, страница тип блог, галерия

Бонуси:

 • Въвеждане на текстове и снимки в до 10 информационни страници
 • Въвеждане на до 10 продукта
 • Безплатно обучение за работа с администрацията на сайта

Условия на промоцията

 • Промоцията важи при заплащане на 50% от сумата до 30-ти юни 2021 г.
 • Текстовете се предоставят за въвеждане в сайта в .doc формат
 • Снимките за сайта се предоставят за въвеждане в сайта обработени в jpeg формат
 • За изработен сайт се счита сайт с одобрен дизайн, и въведено съдържание спроред предоставените бонуси
 • Клиентът трябва да предостави материали в необходимия формат до 5 дни от тяхното поискване, за да може проектът да се изпълни навреме
 • Хостингът се предоставя от клиента. При желание на клиента можем да му предложим хостинг услуга в избрана от нас сигурна хостинг компания.

Етапи на работа

 • Подписване на договор и плащане на първата вноска за сайта
 • Изпращене към клиента на въпроси за дизайн
 • Клиентът отговаря на въпросите за дизайн, и изпраща необходимите материали за оформяне на първа страница на сайта – лого, текст, снимки
 • Клиентът избира тема на WordPress от предоставени подходящи теми за неговия бизнес
 • Клиентът изпраща необходимите материали за въвеждане в сайта
 • Преработка на темата според изискванията на клиента
 • Одобряване на дизайна от страна на клиента
 • Въвеждане на информацията в сайта, в обем описан в условията на промоцията
 • Окончателен преглед и одобряване на сайта
 • Плащане на втора вноска за сайта
 • Прехвърляне на сайта на хостинг предоставен от клиента
 • Обучение за работа с администрацията на сайта

Промоцията е валидна до 30-ти юни 2021 г. Всички допълнителни услуги и елементи, невключени в характеристиките на сайта според описанито на промоцията, могат да се закупят на цените публикувани тук: https://sitepoint.bg/izrabotka-sait/