1. Конверсия (conversion)

Най-простото определение за конверсия е посетител на уебсайта, който е изпълнил предварително зададена от нас цел.

Целта може да бъде най-различна. Разграничават се основни и вторични цели.

Ако става въпрос за елктронен магазин, основната цел е продажба. Ако става въпрос за сайт, през който се предлагат услуги, крайната цел може да е изпращане на заптване или регистрация за пробна версия на услугата.

Ако целта е основна, при постигането и се говори за макро конверсия.

Много често в един сайт има и множество по-малки цели при постигането на който се говори за микро конверсии.

Такива по-малки цели могат да бъдат регестриране за електронен бюлетин или изтегляне на презентация от посетител.

Разбирането на това какво е конверсия е първата стъпка за да се започне нейното измерване.

2. Процент на постигане на конверсия (conversion rate)

Определението е следното – броят на постигнатите цели(например продажба през сайта) разделен на броят на посетителите на уебсайта.

Пример:

  • Месечни посещения на сайта – 10000
  • Поръчки през сайта за месец – 50

Процент на постигане на конверсията – 50/10000=0.5%

3. Оптимизиране на процента на постигане на конверсия – CRO (conversion rate optimization)

CRO е систематичен и постоянен процес по увеличавене на процента на посетители на даден уебсайт, които извършват желаните от нас действия (постигането на зададената от нас цел)

Оптимизирането е съвръзано с разбиране на това как посетителите се придвижват от страница в страница на сайта и какво ги спира от постигането на желаната от нас цел (например изпращане на запитване или продажба)

Освен това в процеса на CRO може да се отговори на много други въпроси, ето някои от тях:

  • Кои PPC кампании или източници на трафик ще доведат до по-голяма стойност на поръчката.
  • Кое съдържание на уебсайта генерира повече посетители, които ще конвертират в продажби
  • Каква е цената за придобинане на един нов клиент

Особено важно за оптимизирането на процента на постигане на конверсиите е че се базира на ясна статистика а не на субективно мнение на определен човек. Дори при сайтове със сходна тематика и почти еднаква продуктова гама, подходът при CRO може да се окаже съвсем различен, защото статистиката и направените тестове ще дадат различни резултати и насоки за всеки един отделен сайт.

Важно – за краткост в този сайт ще заменим пълното описание – Оптимизиране на процента на постигане на конверсия – CRO с по-краткото съкращение – Оптимизиране на конверсиите (въпреки че в това кратко определение има известна неточност, която може да се проследи в определенията описани по-горе в статията)