1. Конверсия (conversion) Най-простото определение за конверсия е посетител на уебсайта, който е изпълнил предварително зададена от нас цел. Целта може да бъде най-различна. Разграничават се основни и вторични...
Пороцесът по оптимизирането на конверсиите носи на собственика на сайта няколко очевидни ползи: Получавате повече клиенти без допълнителни разходи за рекламаПриходите ви от сайта, се определят от следните показатели:...
Много от собствениците на уебсайтове се стремят да увеличат посещенията на сайта. В тази насока се полагат различни усилия – SEO, Google adwords, Facebook реклама. Разбира се един сайт...