Оптимизация на скоростта на WordPress сайтове

Подобряване на скоростта на зареждане на сайта

Подобряване на скоростта на зареждане на сайта се прави при версии на WordPress по-големи от 5 и версия на PHP не по-ниска от 5.6.

При по ниски версии препоръчваме да се направи технически одит на сайта и обновяване на версиите на WordPress и съпътстващите плъгини.

Защо е важно да се направи:

 • увеличава се времето на потребителите прекарано на сайта
 • особено е важно е времето на зареждане при мобилните устройства
 • скоростта на сайта е един от основните фактори за по-добро класиране в Google
  https://developers.google.com/search/blog/2020/05/evaluating-page-experience
 • от май 2021 влизат нови промени в алгоритъма на Google – Core Web Vitals, които ще дават допълнителен превес при класирането на по-бързите сайтове
 • от скоростта на зареждане зависи и степента на отпадане на посетителите на сайта

Какво включва услугата:

 • Измерване на текущата скорост на сайта с PageSpeed Insights
 • Прави се резервно копие на сайта и базата данни
 • Добавяне на сайта в Google search console
 • Инсталиране на плъгин за подобряване на скоростта. Тук може да се работи с различни разширения, но основно се използва Autoptimize
 • Прецизна настройка на инсталирания плъгин
 • Проверка за натоварващи изображения и тяхното оптимизиране
 • Проверка за външни скриптове и тяхното зареждане
 • Финално измерване на скоростта и сравняването и с първоначално измерената скорост

Време за изпълнение: 15 работни дни

Цена: 550 лв. без ДДС