Защо е важно обновяването на версията на WordPress?

май 20, 2021 admin

Защо е важно регулярно да обновявамe версията на WordPress до най-новата възможна? WordPress е платформа с отворен код. Всяка година...

Защо е необходимо добавянето на GDPR модул към уебсайта?

май 20, 2021 admin

Защо е важно инсталирането и настройката на GDPR модул към сайта? General Data Protection Regulation e eвропейски регламент за защита на...

Защо е важно един сайт да има SSL сертификат?

май 20, 2021 admin

Какво е SSL сертификат? SSL сертификатът (Secure Sockets Layer) е технология, която криптира и подсигурява връзката между клиент (браузърът, на...