Одит на акаунт в Google Ads

Защо е необходим одитът?

Защо е необходим одитът?

 • Кампанията Ви в Google Ads не носи желания резултат
 • Разходите за кампанията са по-големи от печалбата, която генерирате
 • Не знаете кои ключви думи и кои реклами до какви резултати водят

Структура на акаунта:

 • настройки на рекламни кампании
 • проследяване и реализации
 • проследяване на бизнес целите
 • преглед на целевите страници
 • преглед и обновяване на ключовите думи и видовете съвпадение
 • преглед на отрицателни ключови думи и видовете съвпадения
 • добавяне и корекция на рекламни разширения
 • проверка на геграфските настройки
 • проверка на часовите настройки
 • проверка на избрания начин на бидване
 • настройка на конверсиите
 • преглед на качествения рейтинг по отделните ключови думи и препоръки за подобряването му

Цени: 250 лв.без ДДС

Подходящ е за сайтове с малък бюджет за реклама – до 500 лв. без ДДС месечен бюджет за реклама и до 10 организирани рекламни групи.

Къстъм
Срок за изпълнение - 10 работни дни.

Подходящ е за акунти с голям месечен бюджет за реклама с включен ремаркетинг

Цена – след прървоначален преглед на акаунта на Google Ads и съгласуване на целите с клиента.