Поддръжка на сайт

Поддръжката на сайт на WordPress

Поддръжката на сайт на WordPress е препоръчително да се прави периодично. Това се налага поради честите обновявания на версиите на WordPress и версиите на използваните в сайтовете плъгини. Актуалната версия дава висока гаранция от гледна точна на сигурността на сайта, по-добра скорост на зареждане и правилно функциониране. Поддръжката се предлага при новоизградени сайтове на най-новите версии на WordPress и при стари сайтове, които предварително са одитирани и обновени.

Пакети за поддръжка:

Предлагаме два основни пакета за поддръжка:

https://rstheme.com/products/wordpress/topkie/wp-content/uploads/2021/03/web-management.png
Основен пакет220 лв. без ДДС за 12 месеца246 лв. с ДДС
 • Мониторинг на скоростта на зареждане на сайта
 • Следене за уязвимост и пропуски в сигурността
 • Актуализации на WordPress и съпътстващите плъгини
 • Преференциални цени за работа на технически спациалисти – програмисти, дизайнери, редактори, SEO специалисти *
 • Доклад за извършената през годината работа и препоръки за промяна на сайта, за да отговаря на най-съвременните тенденции в своята област
 • Включено време за съпорт ( добавяне, редактиране и изтриване на съдържание в сайта )
  6 часа (3 часа за програмист)
https://rstheme.com/products/wordpress/topkie/wp-content/uploads/2021/03/promotion.png
Разширен пакет380 лв. без ДДС за 12 месеца456 лв. с ДДС
 • Мониторинг на скоростта на зареждане на сайта
 • Следене за уязвимост и пропуски в сигурността
 • Актуализации на WordPress и съпътстващите плъгини
 • Преференциални цени за работа на технически спациалисти – програмисти, дизайнери, редактори, SEO специалисти *
 • Доклад за извършената през годината работа и препоръки за промяна на сайта, за да отговаря на най-съвременните тенденции в своята област
 • Включено време за съпорт ( добавяне, редактиране и изтриване на съдържание в сайта )
  12 часа (6 часа за програмист)
* Цена за допълнителни часове на технически сътрудници при сключен договор за поддръжка
https://rstheme.com/products/wordpress/topkie/wp-content/uploads/2021/03/web-management.png
Без договор за поддръжка
 • Съпорт, редактор - 25 лв.
 • Програмист - 50 лв.
 • Дизайнер - 40 лв.
 • SEO специалист - 40 лв.
https://sitepoint.bg/wp-content/uploads/2021/03/promotion.png
С договор за поддръжка
 • Съпорт, редактор - 20 лв.
 • Програмист - 45 лв.
 • Дизайнер - 35 лв.
 • SEO специалист - 35 лв.