Поддръжка на сайт

Поддръжката на сайт на WordPress

Поддръжката на сайт на WordPress е препоръчително да се прави периодично. Това се налага поради честите обновявания на версиите на WordPress и версиите на използваните в сайтовете плъгини. Актуалната версия дава висока гаранция от гледна точна на сигурността на сайта, по-добра скорост на зареждане и правилно функциониране. Поддръжката се предлага при новоизградени сайтове на най-новите версии на WordPress и при стари сайтове, които предварително са одитирани и обновени.

За контакти

Пакети за поддръжка:

Предлагаме два основни пакета за поддръжка:

https://rstheme.com/products/wordpress/topkie/wp-content/uploads/2021/03/web-management.png

Основен пакет120 лв. без ДДС за три месеца408 лв. без ДДС за една година

 • Мониторинг на скоростта на зареждане на сайта
 • Следене за уязвимост и пропуски в сигурността
 • Актуализации на WordPress и съпътстващите плъгини
 • Преференциални цени за работа на технически спациалисти – програмисти, дизайнери, редактори, SEO специалисти *
 • Доклад за извършената през годината работа и препоръки за промяна на сайта, за да отговаря на най-съвременните тенденции в своята област
 • Включени два часа време за съпорт ( добавяне, редактиране и изтриване на съдържание в сайта, добавяне и премахване на категории, техническа консултация, обучение)
 • Включен 1 час работа на програмист

Запитване

https://rstheme.com/products/wordpress/topkie/wp-content/uploads/2021/03/promotion.png

Разширен пакет220 лв. без ДДС за три месеца704 лв. без ДДС за една година

 • Мониторинг на скоростта на зареждане на сайта
 • Следене за уязвимост и пропуски в сигурността
 • Актуализации на WordPress и съпътстващите плъгини
 • Преференциални цени за работа на технически спациалисти – програмисти, дизайнери, редактори, SEO специалисти *
 • Доклад за извършената през годината работа и препоръки за промяна на сайта, за да отговаря на най-съвременните тенденции в своята област
 • Включени 3 часа време за съпорт ( добавяне, редактиране и изтриване на съдържание в сайта, добавяне и премахване на категории, техническа консултация, обучение)
 • Включен 1 час SEO консултация (преглед на акаунта в Google analytics и даване не препоръки, даване на второ мнение за SEO, насоки за изграждане на SEO стратегия, обучение)
 • Включени 3 часа работа на програмист

Запитване

* Цена за допълнителни часове на технически сътрудници при сключен договор за поддръжка

https://rstheme.com/products/wordpress/topkie/wp-content/uploads/2021/03/web-management.png

Без договор за поддръжка

 • Съпорт, редактор – 40 лв.
 • Програмист – 80 лв.
 • Дизайнер – 60 лв.
 • SEO специалист – 60 лв.
 • Google Ads, Facebook специалист – 60 лв

Запитване

https://sitepoint.bg/wp-content/uploads/2021/03/promotion.png

С договор за поддръжка

 • Съпорт, редактор – 35 лв.
 • Програмист – 70 лв.
 • Дизайнер – 55 лв.
 • SEO специалист – 50 лв.
 • Google Ads, Facebook специалист – 50 лв

Запитване