Защо е важно обновяването на версията на WordPress?

Защо е важно регулярно да обновявамe версията на WordPress до най-новата възможна? WordPress е платформа с отворен код. Всяка година...

Защо е необходимо добавянето на GDPR модул към уебсайта?

Защо е важно инсталирането и настройката на GDPR модул към сайта? General Data Protection Regulation e eвропейски регламент за защита на...

Защо е важно един сайт да има SSL сертификат?

Какво е SSL сертификат? SSL сертификатът (Secure Sockets Layer) е технология, която криптира и подсигурява връзката между клиент (браузърът, на...

Базови термини във връзка с оптимизирането на конверсиите

1. Конверсия (conversion) Най-простото определение за конверсия е посетител на уебсайта, който е изпълнил предварително зададена от нас цел. Целта...

Основни въпроси свързани със сайта в процеса на CRO

Основни въпроси свързани със сайта в процеса на CRO Още преди започване на процеса по оптимизиране на конверсиите, понякога се...

Защо е важно оптимизирането на конверсиите?

Пороцесът по оптимизирането на конверсиите носи на собственика на сайта няколко очевидни ползи: Получавате повече клиенти без допълнителни разходи за...